Verwerking zand en grind

De Hülskens Groep wint het zand en grind uitsluitend direct uit het water. We noemen dit een “natte” grindwinning. Ook de verwerking van deze grondstoffen vindt via een natte werkwijze plaats. Wij kennen twee verwerkingswijzen::

Het verwerkingsproces voor zand

  • Sorteren en wassen
  • Klasseren (sorteren op korrelgrootte)
  • Ontwateren
  • Doseren

Het verwerkingsproces voor grind

  • Voorklasseren
  • Breken
  • Sorteren en wassen
  • Naklasseren
  • Doseren