Erna is vaak beter dan ervoor

Bij de Hülskens Groep begint de herinrichting van het landschap al tijdens de grind- en zandwinning. Dit is belangrijk omdat dit landschap bepalend is voor onze werkwijze. We kennen daarin twee uitgangspunten:

  • De oorspronkelijke staat van het landschap herstellen: we vullen de ontgrinde gebieden weer op met grond die afkomstig is van de afgruimde bovenlaag. Deze bovenlaag is tijdelijk op een andere locatie opgeslagen. Het eindresultaat is dan bijvoorbeeld een akker, net zoals voordat de winning begon.
  • De oorspronkelijke staat van het landschap verbeteren: we realiseren nieuwe atuurlijke leefomgevingen. U kunt dan denken aan plas-/draszones, een ware biotoop voor planten en dieren.

Nog voordat de eerste spade in de grond gaat leggen we vast hoe het nieuwe landschap er uiteindelijk moet uitzien.