Oorsprong in de prehistorie

In twee miljoen jaar tijd bouwden de Rijn en Maas een enorme hoeveelheid zand- en grindreserves op. Deze rivieren voerden verweerde steenmassa’s aan en zorgden voor unieke afzettingen. Hierdoor ontstonden de rivierterrassen die we vandaag de dag allemaal kennen. Het afgezette grind en het zand heeft korrelgroottes die ideaal zijn voor toepassingen in de bouwindustrie en in de water- en wegenbouw.