Door generaties opgebouwd

De Hülskens Groep werd eind 19e eeuw door Gerhard Hülskens, Conrad Krieger en Dietrich Kuckelmann opgericht. Aanvankelijk richtte het bedrijf zich voornamelijk op klassieke waterbouwactiviteiten, zoals de instandhouding of verbetering van de bevaarbaarheid van rivieren of de aanleg van havenfaciliteiten. In de jaren 20 van de vorige eeuw kwam daar de winning en verwerking van zand en grind bij. Toen al onmisbaar als toeslagstoffen voor beton.

Zoals veel commerciële bedrijven werd de Hülskens Groep zwaar getroffen door de wereldwijde economische crisis van de jaren 30 en nóg meer door de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Na afloop van de oorlog ruimden wij opgeblazen bruggen op en borgen wij gezonken schepen uit de Rijn en andere vaarwegen in het Benedenrijngebied. Dit zorgde ervoor dat de economische levensader van de regio weer bevaarbaar werd.

Als gevolg van de wederopbouw van het verwoeste land groeide de vraag naar zand en grind voor de productie van beton. In de naoorlogse jaren ontwikkelde de Hülskens Groep dan ook diverse winlocaties om aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen. Na de hereniging van Duitsland hervatten wij vroegere activiteiten in het Oosten van het land en ontplooiden wij nieuwe activiteiten.

Door de overname van andere bedrijven en activiteiten hebben wij ons werkveld in de afgelopen decennia verder uitgebreid. Vandaag zijn binnen de Hülskens Groep ongeveer 800 medewerkers werkzaam in de sectoren zand en grind, waterbouw, stortbeton, binnenvaart, logistiek en gespecialiseerde verzekeringen.

In de afgelopen jaren is het karakter van de zand- en grindwinning veranderd: het gaat niet alleen om het winnen van grondstoffen, maar juist óók om landschapsontwikkeling.

De aandeelhoudende families worden alweer in de derde en vierde generatie vertegenwoordigd door Konrad Krieger en Werner Schaurte-Küppers als directeuren van de groep.