Waarden

In 120 jaar heeft de Hülskens Groep een enorme hoeveelheid vakkennis opgebouwd op het gebied van winning en verwerking van hoogwaardig zand en grind en landschapsontwikkeling. Wij handelen dagelijks volgens een aantal waarden:

  • Wij overtuigen met kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatiekracht
  • Wij handelen doelgericht
  • Wij nemen beslissingen langs korte lijnen
  • Wij zijn gericht op een nauwe samenwerking met onze partners en klanten
  • Wij communiceren op een transparante en open manier over de gevolgen van ons werk en over de kansen die het biedt