Traditie met potentie

Hülskens Kies & Sand is onderdeel van het Duitse Hülskens, een groep van ondernemingen die al meer dan honderdtwintig jaar actief is.

De kernactiviteiten van de Hülskens Groep zijn:

  • projectontwikkeling
  • winning en verwerking van zand en grind
  • de productie van stortbeton
  • de productie van prefab-betonelementen en bouwstaal
  • de controle en logistiek van bouwstoffen
  • waterbouw
  • het aanbieden van geschikte verzekeringsoplossingen aan de bouw- en bouwgrondstoffenbindustrie.

De maatschappelijke betrokkenheid van de Hülskens Groep speelt een belangrijke rol bij de nieuwbouw van bruggen en sluizen, het herstel van rivieren in natuurlijke staat, de verbetering van de hoogwaterbescherming of de realisatie van natuur- en recreatiegebieden. Kort gezegd: wij creëren leefgebieden.

Als toekomstgericht familiebedrijf richt de Hülskens Groep zich op de lange termijn en handelt het altijd zorgvuldig. Dit geldt voor de commerciële resultaten maar ook als het om de medewerkers en de natuur gaat. Bijzondere verantwoordelijkheid voelt Hülskens voor zaken als milieubescherming, behoud van hulpbronnen en leefbaarheid.